Djupedal og KRL-faget

29. juni i år ble Norge dømt i Den europeiske menneskerettsdomstolen. Tre foreldrepar fikk medhold i at KRL-faget krenker menneskerettighetene slik de er uttrykt i den europeiske menneskerettskonvensjonen. I august kom de første bud om tiltak fra regjeringen. De har blant annet sendt ut et informasjonsskriv til alle skoler. Skrivet er dessverre meget uklart. Min erfaring er at uklare saksfremstillinger ofte er et resultat av manglende kunnskap hos den som legger frem saken. Men de kan vel ikke mangle kunnskap i selveste kunnskapsdepartementet? Vel, jeg tviler i hvert fall på at de har lest den aktuelle dommen særlig godt. Informasjonsskrivet vil mest sannsynlig bidra til at flere rektorer, lærere og foreldre blir mer usikre på hvordan faget skal praktiseres. Dessverre er det ikke første gang Djupedal er ute og skaper forvirring. Kanskje husker du hans noe originale "Å du som metter liten fugl" - forbud? Vel, vel, nok om Djupedal... 
image29

Hva er det som er så galt med skolens KRL-fag da? Vel, egentlig ikke så veldig mye. EMDs kritikk av faget er på mange måter gått ut på dato. Dommen retter seg nemlig mot KRL-faget slik det var utformet i 1997. Men deler av kritikken er fremdeles aktuell. Alle fag i skolen er underlagt formålsparagrafen. Som de fleste vet er ikke formålsparagrafen livssynsnøytral. Den favoriserer kristendommen. Problemet blir da som følger: Hvordan kan KRL-faget være livssynsnøytralt når det skal bidra til å realisere en formålsparagraf som ikke er livssynsnøytral? Hmm? Godt spørsmål, ikke sant? Det er denne inkonsistensen vi får kritikk for, og på mange måter bør den tas på alvor. Sannsynligvis vil mye av problemet være løst når skolen får ny formålsparagraf.  I tillegg til dette kritiserer dommen fritaksordningen. Her er det heldigvis allerede gjort viktige endringer, men det kan nok fremdeles være aktuelt med justeringer.  Kan godt hende at det er fornuftig å stramme inn bruken av arbeidsmetoder som har karakter av å være religionsutøvelse. Jeg vil for eksempel tippe at en gammel tradisjon,  nemlig salmesangen, snart er død og begravet. Den som lever får se. 
image28

Min øverste sjef (ja, Djupedal), vil som en følge av dommen forsøke å skape et KRL-fag uten behov for fritak. Dette er med respekt å melde ganske naivt (og kanskje dermed i god SV-ånd?). Djupedal har nok i farta glemt at fritaksordningen gjelder for alle fag og hele skolens virksomhet. Fritaksordningen er altså kommet for å bli! Derfor vil det bli ganske underlig dersom det eneste faget i skolen der fritaksordningen ikke skal gjelde er KRL. En annen ting er at et KRL-fag uten mulighet for fritak vil bli et fag der elevene må sitte stille å høre på læreren som "messer" om de ulike religionene. Forresten... hun må for all del ikke messe i ordets rette forstand, det ligger farlig nær religionsutøvelse. Et KRL-fag uten fritaksordning må jo nødvendigvis kutte ut alle former for arbeidsmåter og metoder som kan oppleves som religionsutøvelse. Kanskje kan elevene sitte helt i ro og lese i hver sin bok? Det vil i tilfelle være dårlig SV-pedagogikk.

Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/5529658